Ο στόχος των σεμιναρίων που σχεδιάζει η Genesis είναι τα άτομα που συμμετέχουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους  και να ενισχύουν μέσα από βιωματικές ασκήσεις τις δεξιότητες τους σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και απορίες,  να  συμμετέχουν ενεργά στην εκάστοτε ομάδα, να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν τους προβληματισμούς τους και να πάρουν απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν.

Κάθε θέμα , όπως παρουσιάζεται από τους εισηγητές αλλά και με τη συμμετοχή της ομάδας, εξετάζεται θεωρητικά αλλά και βιωματικά. Ο τελικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες  να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες σε συνδυασμό με τη διερεύνηση του ατομικού τους δυναμικού, νοητικού και συναισθηματικού, απαραίτητα στοιχεία για την προσωπική εξέλιξη κάθε ανθρώπου.

Κατά καιρούς θα προτείνονται από την ιστοσελίδα μας σεμινάρια σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

Σχεδιάζονται και υλοποιούνται σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, σεμινάρια για γονείς, φοιτητές καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια για υποψήφιες/ους αεροσυνοδούς.